•   بین امام خمینی 14 و 16
  •   051-42225440
  •   info[at]s-ansar.ir *** ansarolghaemney[at]gmail.com
اخبار/News
آموزش واریز وجه از طریق اینترنت بانک
جلسه هیئت امناء صندوق انصارالقائم نیشابور
جلسه هیئت امنای صندوق قرض الحسنه انصارالقائم (عج) نیشابور در تاریخ 97/3/20 جهت ترمیم هیئت امنا باتوجه به درگذشت مرحوم حاج حسن خورشاهیان با حضور اکثریت هیئت امنا تشکیل گردید.
جلسه هیئت امنای صندوق قرض الحسنه انصارالقائم (عج) نیشابور در تاریخ 97/2/18 در محل صندوق تشکیل گردید
بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه...
1395/10/15
دستورالعمل بانک مرکزی
جلسه هیئت امنای صندوق قرض الحسنه انصارالقائم (عج) نیشابور روز شنبه 1395/8/8 ساعت 18 با دعوت قبلی از اعضای محترم در محل سالن صندوق تشکیل گردید.
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره محترم مورخ 21 / 2 /94 و براساس موافقت نامه شماره 156327 / 94 مورخ 15 / 6 /94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه انصارالقائم (عج) نیشابور بشرح زیر ثبت گردید.
جلسه هیئت امناء صندوق قرض الحسنه انصارالقائم (عج) نیشابور روز یکشنبه مورخ 9 / 3 /95 با حضور اکثریت اعضاء درمحل سالن جلسات صندوق تشکیل گردید.
طی تعامل و هماهنگی های به عمل آمده با سرپرستی محترم بانک سپه، مشتریان می توانند حواله بانکی بدون هزینه دریافت کنند.