بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

شرايط عمومی دریافت ( تسهیلات )


1- مبلغ و مدت تسهیلات بستگی به شرایط زیر دارد:

 الف: نحوه تعیین مبلغ و مدت تسهیلات بستگی به میزان و مدت موجودی دارندگان حساب بوده که در خدمت محرومین و نیازمندان تحت عنوان پرداخت تسهیلات قرار گرفته، لذا ضمن پاداش و اجر معنوی در موقع تقاضای وام مراتب فوق در نظر گرفته خواهد شد .

 ب: اعطای تسهیلات بستگی به امکانات و شرایط روز صندوق را خواهد داشت که طبق نظر هیئت مدیره بررسی و تعیین خواهد.

2- پرداخت تسهیلات پس از دو ماه از افتتاح حساب امکان پذیر می باشد . ( با رعایت بند الف )

3- برای درخواست تسهیلات و تکمیل فرم ها حضور صاحب حساب به همراه دفترچه پس انداز الزامی است .

4- پرداخت تسهیلات مجدد در صورت دارا بودن شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود :

الف : تسهیلات های قبلی را در سررسید پرداخت نموده باشد .

 ب: حداقل از تسویه تسهیلات قبلی سی روز گذشته باشد .

 ج: پرداخت تسهیلات مجدد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر با نظر هیئت مدیره میسر خواهد بود .

5- مصوبات تسهیلات فقط پانزده روز معتبر بوده و بعد از آن نیاز به درخواست و تصویب مجدد با توجه به شرایط روز صندوق خواهد بود.

6- مدارک تسهیلات تسویه شده توسط صندوق ابطال شده و به خود وام گیرنده ( صاحب حساب ) و با ارائه دفترچه حساب  تحویل می گردد .

بالا