•   بین امام خمینی 14 و 16
  •   051-42225440
  •   info[at]s-ansar.ir *** ansarolghaemney[at]gmail.com
شرايط عمومی دریافت وام ( تسهیلات )

1- مبلغ و مدت وام بستگی به شرایط زیر دارد:

 الف: نحوه تعیین مبلغ و مدت وام بستگی به میزان و مدت موجودی دارندگان حساب بوده که در خدمت محرومین و نیازمندان تحت عنوان پرداخت وام قرار گرفته، لذا ضمن پاداش و اجر معنوی در موقع تقاضای وام مراتب فوق در نظر گرفته خواهد شد.

 ب: اعطای وام بستگی به امکانات و شرایط روز صندوق را خواهد داشت که طبق نظر هیئت مدیره بررسی و تعیین خواهد.

2- پرداخت وام پس از دو ماه از افتتاح حساب امکان پذیر می باشد. ( با رعایت بند الف)

3- برای درخواست وام و تکمیل فرم ها حضور صاحب حساب به همراه دفترچه پس انداز الزامی است.

4- پرداخت وام مجدد در صورت دارا بودن شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:

الف : وام های قبلی را در سررسید پرداخت نموده باشد.

 ب: حداقل از تسویه وام قبلی سی روز گذشته باشد.

 ج: پرداخت وام مجدد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر با نظر هیئت مدیره میسر خواهد بود.

5- مصوبه های وام فقط پانزده روز معتبر بوده و بعد از آن نیاز به درخواست و تصویب مجدد با توجه به شرایط روز صندوق خواهد بود.

6- مدارک وام های تسویه شده توسط صندوق ابطال شده و به خود وام گیرنده ( صاحب حساب ) و با ارائه دفترچه حساب  تحویل می گردد .