بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

گزارش سالانه


گزارش سالانه 1388( از ابتدا تا انتهای سال):

افتتاح حساب پس انداز:                     3481  فقره

افتتحاح حساب جاری(دسته حواله):       102   فقره

پرداخت وام:                                  17401 فقره بالغ بر 290012270000 ریال

amar91.png

amar92.png

1 – در سال 1392 هیئت مدیره جهت رسیدگی به امور صندوق و تقاضای مشتریان تعداد 50 جلسه برگزارنموده اند که میانگین آن تقریباً هر هفته یک جلسه برگزار شده است . 

2 – در طول سال 1392 کارکنان و هیئت مدیره جلسات مشترکی را داشته اند که در این جلسات جهت پیشبرد اهداف صندوق از نظرات همکاران استفاده شده است .

3 – هیئت امناء در سال 1392 جلساتی را برگزار نموده و راهکارهای لازم جهت هرچه بهتر شدن خدمات به مراجعین به هیئت مدیره ارائه نموده اند . 

4 – به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) مجلس عزاداری و دعای پرفیض کمیل از طرف هیئت مدیره و کارکنان در محل مسجد و هیئت ابوالفضلی شیرزاد واقع در کوی فرهنگیان برگزار شد و در پایان از شرکت کنندگان پذیرائی شام به عمل آمد. 

amar1392.png

بالا