•   بین امام خمینی 14 و 16
  •   051-42225440
  •   info[at]s-ansar.ir *** ansarolghaemney[at]gmail.com
لیست مقالات
اعضاء هیت امنای صندوق که برحمت خدا پیوستند
قرض در لغت به معنای قطع است و آن قطع مال است از مالکش با اذن او و ضامن بر گرداندن مثل آن می باشد. در لسان العرب آمده: قرض آن چیزی است که انسان مالش را به دیگری می دهد تا رفع حوائج او نماید و بعد مقترض آن را اداء کند.
همانگونه که از نام قرض الحسنه مشخص است، اساس این نهاد مبتنی بر عقد قرض الحسنه می باشد. بنابراین در بررسی اصول و مبانی صندوقهای قرض الحسنه، می بایست به تبیین این عقد بپردازیم.