بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

نحوه واریز وجه بحساب بصورت غیرحضوری


 

از طریق بانک ملی (شعب، عابربانک، اینترنت بانک و همراه بانک):
به حساب سیبا 0201649902007 بعلاوه شناسه واریز(شماره حساب خودتان در صندوق)

از طریق سایر بانک ها(همراه بانک یا اینترنت بانک):
 به حساب شبا IR160170000000201649902007 شناسه(شماره حساب خودتان در صندوق)

تذکر مهم: وارد نمودن شماره حساب صندوق در قسمت شناسه واریز الزامی است در غیر اینصورت وجه به حساب شما واریز نمی گردد.

توضیح: مبالغ واریزی حداکثر تا روز کاری بعد ( به تاریخ واریز ) به حساب مشتری در صندوق منظور می گردد.

بالا