بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

تلفن بانک


جهت رفاه حال و سهولت در کار مشتریان محترم صندوق پس انداز انصارالقائم (عج) نیشابور ، سیستم تلفن بانک راه اندازی شده است که برای تمامی مشتریان صندوق که دارای حساب پس انداز و یا جاری باشند ، قابل فعالسازی بوده که بایستی مشتری گرامی به دایره انفورماتیک صندوق مراجعه نموده و با اعلام کدی 4 رقمی ، تلفن بانک خود را فعال نماید . 

امکانات تلفن بانک صندوق :

1 - اعلام موجودی حساب

2 - اعلام سه گردش آخر حساب

3 - امکان بررسی شماره سندی خاص

4 - دریافت 40 گردش آخر حساب ( توسط فاکس ) 

5 - دریافت صورت حساب مشتری به صورت ماهیانه و با امکان انتخاب ماه مورد نظر ( توسط فاکس ) 

6 - تغییر رمز عبور

در صورتی که مشتری دسترسی به صندوق نداشته باشد و یا در شهری دیگر ساکن باشند ، می تواند تقاضای خود را نوشته و آن را به صندوق توسط فاکس و یا ایمیل ارسال نماید . صندوق هم پس از بررسی و تایید اطلاعات تقاضا ( اطمینان از صحت امضاء نامه و مقایسه آن با نمونه امضاء مشتری در کارت افتتاح حساب ) نسبت به فعالسازی تلفن بانک مشتری اقدام می نماید .

توضیح : در نامه تقاضا بایستی : تاریخ ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، کدملی ، آدرس محل سکونت و محل کار ، تلفن های ثابت و تلفن همراه ، و مرقوم نمودن کدی 4 رقمی به منظور فعال نمودن همان کد به عنوان رمز عبور تلفن بانک صندوق مشتری 

شماره تلفن های صندوق : 42225440 - 42224126 - 42242445 - 42242446 

شماره تلفن بانک صندوق : 42242447

شماره فاکس ( دورنگار ) : 42210008

پست الکترونیکی صندوق : ansarolghaemney@gmail.com    

  

بالا