بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

نرخ كارمزد


 

نرخ کارمزد تسهیلات در صندوق پس انداز انصارالقائم (عج) نیشابور

*****************************

تسهیلات تا مبلغ دویست میلیون ریال ، بدون کارمزد می باشد .

تسهیلات از مبلغ دویست میلیون ریال به بالا ، یک درصد می باشد .

تسهیلات دریافتی توسط هیئت های مذهبی و مساجد نیز بدون کارمزد می باشد .

 

 

 

بالا