بین امام خمینی 14 و 16
42225440 - 051
info[at]s-ansar.ir
ansarolghaemney[at]gmail.com

شرایط ضامن یا ضامنین


1- کارمند رسمی دولت: با فیش حقوقی و یا حکم کارگزینی (جهت شناسائی )

مدارک مورد نیاز : داشتن حساب نزد این صندوق - ارائه چک صیادی 

2 - کاسب دارای پروانه کسب معتبر 

مدارک مورد نیاز  : داشتن حساب نزد این صندوق - ارائه چک صیادی - فتوکپی پروانه کسب

3 - ارائه سپرده بانکی : به مبلغ وام ( پس از ترهین در دفترخانه اسناد رسمی و تاییدیه بانک مربوطه )

4 - ارائه سند ملک ارزنده شهری : ارزش ملک توسط کارشناس صندوق برآورد شده و ارزش آن بایستی 120% مبلغ وام باشد - ترهین ملک در دفترخانه اسناد رسمی 

نکته های مهم :

 در صورتی که ضامن یا ضامنین خود دارای تسهیلات معوقه باشند و یا تعهدات و ضمانت معوق داشته باشند تا مادامی که تسهیلات معوق پرداخت نشده باشد نمی توانند ضمانت دیگری را بنمایند .

در هنگام امضاء اسناد و فرم ها، ضامن بایستی شخصاً حضور داشته و در مقابل مسئول مربوطه اسناد را امضاء نماید.

  ضمانت متقابل ( ضمانت دو نفر برای یکدیگر ) پذیرفته نمی شود .

 ضمانت همسر برای شوهر یا بالعکس حتی اگر طرفین کارمند باشند مورد قبول نخواهد بود.

بالا